Ov-boete betalen

Een ov-boete moet u altijd direct betalen nadat u een bericht hebt gehad over de boete. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek. Er zijn 3 manieren om uw ov-boete te betalen:

  • verrekening met uw studiefinanciering
  • betaling in 1 keer
  • een betalingsregeling

Verrekening met uw studiefinanciering

Als u nog studiefinanciering krijgt, verrekenen we uw ov-boete met uw studiefinanciering. In 2024 doen we dat met maximaal € 200,93 per maand (in 2023 € 182,66 per maand).

Betaling in 1 keer

Krijgt u geen studiefinanciering meer? Dan kunt u ervoor kiezen het bedrag in 1 keer te betalen. Gebruik hiervoor de gegevens op het betalingsverzoek.

Bent u het betalingsverzoek kwijt? U kunt uw ov-boete overmaken naar de Dienst Uitvoering Onderwijs op rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Vermeld uw burgerservicenummer.

Betalingsregeling

Krijgt u geen studiefinanciering meer, dan kunt u ook een betalingsregeling aanvragen.

Niet optellen bij studieschuld

DUO int ov-boetes voor de vervoersbedrijven. Uw ov-boete kan daarom niet bij uw studieschuld worden opgeteld.