In het kort

Bent u niet tevreden over DUO? Neem dan contact met ons op voordat u bezwaar maakt, DUO in gebreke stelt of een klacht indient. Kunnen we het probleem niet direct oplossen, dan adviseren we u wat u het beste kunt doen.

Oneens met beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van DUO? Dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift gaat altijd over de inhoud van een beslissing, niet over het uitblijven van een beslissing of over de dienstverlening. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de beslissing of het bericht staat.

Oneens met beslissing op bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de gerechtelijke instantie vermeld op de beslissing. Meestal is dit de rechtbank. U moet dit doen binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.

DUO is te laat

DUO moet binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken na het aflopen van de bezwaartermijn, plus eventueel een verlenging van nog eens 6 weken. Verstrijkt de termijn zonder dat DUO beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u DUO in gebreke stellen.

Klacht

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie hebt gekregen of als u niet correct bent behandeld door een medewerker. Een klacht gaat dus niet over de inhoud van een beslissing.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee