In het kort

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? Meteen nadat de Belastingdienst uw gegevens doorgeeft aan DUO, nemen we contact met u op. Krijgt u in de tussentijd een brief over uw schuld en hebt u hierover een vraag? Neem dan contact met ons op.

Is uw maandbedrag te hoog voor u? Of kunt u tijdelijk niets of minder betalen? Voorkom dat u een betalingsachterstand oploopt. U kunt:

  • uw maandbedrag laten verlagen op basis van uw inkomen
  • een aflosvrije periode aanvragen
  • uw aflossing tijdelijk laten stopzetten omdat u studeert.

Maandbedrag verlagen

In veel gevallen houdt DUO automatisch rekening met uw inkomen. Dit kan betekenen dat uw maandbedrag lager wordt. Maar soms moet u zelf verlaging van uw maandbedrag aanvragen. Dit hangt af van de terugbetalingsregels waaronder u valt.

Aflosvrije periode

U kunt het aflossen van uw studieschuld tijdelijk stopzetten. De reden maakt niet uit. Dit heet een aflosvrije periode.

U studeert nog

Volgt u een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt? Dan stoppen we uw aflossing automatisch. Krijgt u geen studiefinanciering meer, dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

U bent gedetineerd

Ook als u gedetineerd bent, moet u uw studieschuld terugbetalen. Lukt dit niet? Dan kunt u verlaging van uw maandbedrag of een aflosvrije periode aanvragen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee