Lesgeld terugvragen of termijnregeling stopzetten

U betaalt lesgeld voor het hele schooljaar. Ook als u stopt. Alleen in sommige situaties kunt u lesgeld terugkrijgen. Dit moet u zelf aanvragen. Het gaat niet automatisch. Betaalt u lesgeld in termijnen, dan kunt u vragen om de termijnregeling stop te zetten.

Voorwaarden voor terugkrijgen of stopzetten

Dit zijn de voorwaarden voor het terugvragen van lesgeld voor 2021-2022. U moet aan alle 3 voorwaarden voldoen.

 • U bent voor 1 mei 2022 uitgeschreven.
 • U doet de aanvraag uiterlijk 31 juli 2022.
 • 1 van de volgende situaties geldt:
  • U hebt uw diploma behaald.
  • U stapt tijdens het schooljaar over naar bbl, deeltijd-mbo of deeltijd-vavo waarvoor u wettelijk cursusgeld betaalt.
  • U of uw ouders scheiden en daardoor kunt u geen lessen volgen.
  • U bent zwanger.
  • U, uw partner of een familielid in de wordt ernstig ziek of komt te overlijden en daardoor kunt u geen lessen volgen.
Examendeelnemer

Schrijft u zich aansluitend op een bol-opleiding in voor het examen, behaalt u uw diploma en wordt u uitgeschreven voor 1 mei? Dan kunt u het lesgeld terugvragen. We gaan uit van de uitschrijfdatum en diplomadatum als examendeelnemer (dus niet van de uitschrijfdatum bij de bol-opleiding).

Student komt te overlijden

Komt de student zelf te overlijden? Dan geeft de gemeente het overlijden aan ons door. Als nabestaande hoeft u niets te doen. DUO regelt de rest. Alleen als de student in het buitenland woonde, moet u zelf het overlijden melden.

Te veel betaald lesgeld storten we automatisch terug. Dit doen we op het rekeningnummer waar de betaling vandaan kwam.

Uw situatie

U betaalt lesgeld in 1 keer

Hebt u het lesgeld in 1 keer betaald? Dan kijken we met hoeveel het lesgeld wordt verlaagd en krijgt u een deel van het lesgeld terug. Bij recht op terugbetaling krijgt u het binnen 2 weken uitbetaald.

U betaalt lesgeld in termijnen

Betaalt u het lesgeld in termijnen? Dan verlagen we het lesgeldbedrag. Het bedrag van de incasso’s voor de termijnregeling blijft gelijk. De incasso's lopen door tot u het nieuwe bedrag volledig hebt betaald. Daarna stopt de termijnregeling. U bent dus eerder klaar met het betalen van uw lesgeld.

Hebt u het volledige bedrag al betaald? Dan stoppen we de termijnregeling en krijgt u het te veel betaalde bedrag binnen 2 weken terug.

Hoe kunt u lesgeld terugvragen of de termijnregeling stopzetten?

 1. Zorg dat u bent uitgeschreven bij de opleiding.
 2. Ga vanaf 10 dagen na de uitschrijving in Mijn DUO naar 'direct regelen/lesgeld' en dien het verzoek uiterlijk 31 juli 2022 in. Ziet u de optie nog niet? Probeer het dan een paar dagen later nog eens.
 3. Is de reden van aanvraag 'ziekte'? Vul dan eerst het formulier Medische informatie in. Maak een scan, zodat u het in Mijn DUO kunt uploaden.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Inloggen lukt niet

Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Verzoek terugvragen lesgeld of stopzetten termijnregeling.

Hoeveel verlaging?

In deze tabel staat met hoeveel het lesgeld wordt verlaagd. Afhankelijk van de situatie moet u in totaal minder betalen of krijgt u een bedrag terug.

Bedrag verlaging 2021-2022
Uitgeschreven in Bedrag verlaging lesgeld 2021-2022
Augustus € 608,-
September € 608,-
Oktober € 456,-
November € 405,33
December € 354,67
Januari € 304,-
Februari € 253,33
Maart € 202,67
April € 152,-
Mei € 0,-
Juni € 0,-
Juli € 0,-
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee