In het kort

Bent u bevoegd leraar en wilt u een opleiding aan hbo of universiteit gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. U kunt de lerarenbeurs krijgen voor een:

  • bachelor- of masteropleiding
  • postinitiële masteropleiding
  • premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding

U kunt geen lerarenbeurs krijgen voor een post-hbo-opleiding.

Soort vergoeding

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan uw werkgever subsidie krijgen om u studieverlof te geven.

Gift of terugbetalen

  • De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. 
  • Om de beurs te houden, moet u een minimumaantal studiepunten per studiejaar halen. Ook als u later in het studiejaar start. 
  • Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs liep van 1 april tot en met 15 mei. U kunt niet meer aanvragen voor het studiejaar 2021-2022.

Volgorde toekennen

De lerarenbeurs wordt toegekend per onderwijssector, in een vaste volgorde.

Combineren met andere regelingen

Soms mag u de lerarenbeurs combineren met een andere regeling voor leraren. Vul hiervoor de hulp Welke regeling geldt voor mij? in.

Gevolgen brexit

  • De brexit heeft geen gevolgen voor leraren die nu al gebruikmaken van de lerarenbeurs.
  • Vanaf 2021 kunt u voor een studie in het Verenigd Koninkrijk alleen nog een 2e of 3e aanvraag doen.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee